Quy Nhơn Xanh – Hãy gọi tên thành phố của những cây xanh

Quy Nhơn Xanh –  Quy Nhơn vẫn là thành phố dẫn đầu về cây xanh ở khu vực miền Trung. Vì vậy, gọi Quy Nhơn là thành phố cây xanh thì cũng không có gì quá lắm. Dù đây là thành phố gặp nhiều bất lợi về không gian. Các nghệ sĩ gọi Quy Nhơn là “Thành phố thi ca” thì cũng không có gì quá lắm. Còn tôi thì muốn gọi Quy Nhơn là thành phố cây xanh, dĩ […]

Xem tiếp